PROGRAM 2018

SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

 

„Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság hiánya.”  -  WHO

 

 

PROGRAM 2018

 

 

JELÖLTJEINK

 

Kovács András vagyok, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt alapítója és elnöke. „Civilben” egy kommunikációs-, csapatépítő tréningek, rendezvények, külföldi utazások szervezésével foglalkozó céget vezetek, ezek mellett a párt napi ügyvitele is sok feladatot ad.

 

Szabadidőmet mindig is aktívan szerettem tölteni: ebben jelenleg főleg 4 éves, eleven kisfiam segít, de 1983 óta teniszezem, tíz éve golfozom és ezek mellett szeretek fallabdázni, tollasozni és futni is. 2003-ban feljutottam a Kilimanjaro 5895 méteres csúcsára, de Nepálban is vezettem hegyi túrákat.

 

A politika és a közügyek régóta foglalkoztatnak: cégemmel 1992 óta több ízben segítettünk tréningekkel különböző politikai szervezeteknek és 2010-ben elvégeztem a Századvég Politikai Akadémia politikai kommunikációs elemzői képzését is.

 

Régóta érlelődött bennem a gondolat, végül 2013-ban alapítottuk meg  a Sportos és Egészséges Magyarországért Pártot azzal a céllal, hogy az egészséget a teljes magyar társadalom alapértékévé tegyük  és mindazon törekvéseket képviseljük, amelyek a magyar polgárok egészséges, sportos, aktív életfeltételei megteremtéséhez, fenntartásához vagy javításához hozzájárulhatnak.

 

Az egészség a társadalom jólétének az alapja; de a magyar egészségügy mutatói évtizedekre visszamenően mégis köztudottan rossz értékeket mutatnak. Úgy gondoljuk, hogy az egyéni egészségtudat erősítésével társadalmi szinten is látványos változásokat érhetünk el; hisz az egészségesebb populáció nem csupán kiegyensúlyozottabb, jobb életminőségű, vagyis boldogabb polgárokat jelent, hanem egy gazdaságilag is versenyképesebb országot: hangsúlyosan kedvezőbb termelékenységi mutatókat és lényegesen kevesebb kieső munkanapot.

Sok időt töltöttem Skandináv országokban, ahol természetes látvány a városokban és vidéken is, hogy a nyugdíjas korosztály 80%-a aktív. Túráznak, sétálnak (nordic walking), kerékpároznak. Nálunk ez az arány sajnos 10% alatt van.

 

Hisszük azt, hogy a fizikai és szellemi jólét, a stresszmentes életvitel, a mindennapos feltöltődés, a rendszeres sportolás a napi politika felett álló értékek: és ahhoz, hogy ennek feltételeit megteremtsük, nincs szükségünk ideológiákra, politikai értelemben vett jobb-vagy baloldali betagozódásra.

 

Amennyiben célkitűzéseink szimpatikusak, kérem, ismerjék meg 18 pontból álló programunkat és képviselőjelöltjeinket, akik minden egyes nap rengeteget tesznek azért, hogy meggyőzzék és motiválják a szűkebb és tágabb környezetükben élő embereket, hogy saját, jólfelfogott érdekükben egészségesebb és mozgásban gazdagabb életmódot folytassanak.

 

Tisztelettel és barátsággal:

Kovács András

 

Céljaink eléréséért az alábbi programot állítottuk össze:

 

Nyomtatható verzió letöltése (PDF)

 

1. Az OECD legfrissebb, 2017-es Health at a Glance címet viselő jelentése szerint a születéskor várható 76 éves magyar élettartam öt évvel rövidebb az átlagnál; dohányzásban, elhízásban, rák- és szívhalálozásban pedig adataink a vizsgált országok közül a legrosszabbak között vannak. Ezért legfontosabb feladatunknak egy önálló egészségügyi minisztérium felállítását tartjuk, amely kiemelten foglalkozna preventív egészségmegőrző- és szűrőprogramokkal, szenvedélybeteg-leszoktató programokkal, célul tűzné ki a sajnálatos jelenlegi általános kórházi állapotok felszámolását, szeretné az orvosi-és ápolói hivatás presztízsét visszaállítani méltányos bérezéssel valamint az orvosok és ápolók kivándorlását megakadályozandó szakmai fejlődési utak biztosításának lehetőségével. A minisztérium a várható, átlagos élettartam emelkedésével párhuzamosan a megnövekedett igényekre való tekintettel a háziorvosi- és házi ápolási szolgáltatások és szolgáltatók körét is bővítené.

2. Ahogy a WHO fenti definíciója is rávilágít, az egészség nemcsak fizikális, hanem szellemi jólétet is feltételez. Egy 2016-os, a világ több, mint 150 országát vizsgáló World Happiness Report szerint hazánk mindössze a 91. helyen végzett a boldogsági rangsorban, miközben a szomszédos Ausztria az előkelő 12., míg Csehország a 27. helyet szerezte meg. Úgy véljük, hogy a boldogabb, testileg és lelkileg egyaránt egészségesebb ország megteremtésének egyik alapfeltétele oktatásunk kompetenciaalapú megreformálása, amelyet önálló oktatási minisztérium felállításával képzelünk el. A magyar gyermekek stresszmentesebb, ezáltal boldogabb tanulóéveinek biztosítása érdekében célul tűznénk ki a finn oktatási rendszer világszerte vezető és elismert módszereinek átvételét; csökkentetnénk a gyermekek jelenlegi általános túlterheltségét, például a házi feladat minimalizálásával, viszont maximalizálnánk az oktatási intézmények heti óraszámait. A finn oktatási módszer másik hangsúlyos eleme a sportra, rendszeres testedzésre nevelés: üdvözöljük tehát a mindennapos testnevelés bevezetésének jelenlegi hazai gyakorlatát közoktatási intézményeinkben, azonban úgy tapasztaltuk, hogy sok esetben ennek feltételei megfelelő felszereltségű tornatermek és sporteszközök hiányában nem adottak. Célul tűztük ki ezek mihamarabbi korrigálását és az eszközök pótlását, valamint azt is, hogy olyan új tantárgyak is bekerüljenek a hazai oktatásba, mint az egészségtudatosság és pénzügyi ismeretek. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy az iskolai testnevelésórák a hazánkban fellelhető sportolási lehetőségek teljes spektrumának bemutatásával egyfajta sportágválasztó funkcióval is bírjanak: nem pusztán a mozgás a cél, hanem annak a mozgásformának a megtalálása, amely a gyermek testi-lelki adottságainak a leginkább megfelel és ezáltal akár egy életen át elkísérheti. A tankötelezettséget a jelenlegi gyakorlattal szemben indokoltnak tartanánk 18 évre emelni és céljaink között szerepel az egyetemi autonómia visszaállítása is. Ezen kívül fontosnak tartjuk a tanárok külföldi ösztöndíjas képzési gyakorlatának biztosítását is.

3. A rendszeres testmozgás nemcsak iskolás korban, hanem életünk minden további szakaszában is a fizikai és mentális egészség meglétének nélkülözhetetlen alapeleme. Ezért el szeretnénk érni, hogy minden magyar polgár kortól, nemtől, társadalmi státusztól, iskolai végzettségtől függetlenül találja meg azt a mozgásformát, amelyben örömét leli és egészségét karbantartja. Legyen szó napi félórás kényelmes sétáról, kutyasétáltatásról, futásról vagy hétvégi fociról a barátokkal, minden amatőr-, szabadidős- és közösségi sporttevékenységnek örülünk, támogatunk és minden sportkört bátorítunk. Célul tűztük ki azt is, hogy a kevésbé ismert sportágakat népszerűsítjük (pl. street workout) és az eddig kevesek számára elérhető rétegsportokat, mint például a lovaglás, vitorlázás vagy íjászat széles körben bemutatjuk. Szeretnénk elérni, hogy a sportlétesítmények szabadon látogathatóak legyenek, azt is, hogy minden településen legyen mozgásra alkalmas játszótér, valamint támogatjuk a gyermek-és idősbarát uszodák építését is. Úgy gondoljuk tehát, hogy a szabadidősport területén akad elegendő tennivaló ahhoz, hogy a több tízmilliárdos költségvetési terhet jelentő, ám mindössze egyetlen sportágra koncentráló stadionépítési programot felülvizsgáljuk és hogy a TAO sporttámogatási rendszert direktté tegyük, azaz közvetlenül és mindenki számára átlátható módon lehessen adományozni, akár szabadidősport- célokra is.

4. A világ országainak boldogsági rangsorában elért lesújtó eredményünkkel szoros összefüggést mutat, hogy hazánkban kiugróan magas a depresszióban, valamint a valamely függőségben szenvedők aránya. Magyarországon jelenleg 800 000 alkoholista és kb. 2,5 millió ún. nagyivó él. A lakosság közel 30 százaléka, azaz szintén 2, 5 millió ember dohányzik. A 18-64 éves népességben minden tizedik (9,9%), míg a 18-34 éves fiatal felnőtt populációban csaknem minden ötödik személy (17,7%) fogyasztott már élete során valamely tiltott drogot. E súlyos számok arra ösztönöznek minket, hogy a szenvedélybetegségek tekintetében különös hangsúlyt fektessünk az eddigieknél jóval szélesebb körű prevenciós tevékenységre, a betegek számára a nemzetközi sikeres orvosi gyakorlat meggyőző eredményeinek használatára, önálló rehabilitációs központok létrehozására, valamint a már felépült, egészséges emberek újraintegrációjára a társadalomba.

5. Az általános egészségi állapot javulásának, valamint ezzel szoros összefüggésben az oktatás elterjedésének és minőségének javulása okán az elmúlt hetven évben jelentősen növekedett a születéskor várható élettartam. A születésszámok csökkenése, valamint a születéskor várható élettartam emelkedése együttesen járult hozzá ahhoz, hogy a fejlettebb országok, így hazánk társadalma is napjainkra öregedő korfájú, azaz a társadalom gerincét zömében középkorúnál idősebb polgárok alkotják. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az idősek aktív, fizikailag és mentálisan egészséges, megbecsült tagjai legyenek a jövő Magyarország társadalmának. Számukra kulturális, egészségmegőrző, aktív kikapcsolódást segítő programok, klubok szervezését tervezzük. Üdvözlünk és támogatunk minden olyan, a világban egyre népszerűbb kezdeményezést, amely arra irányul, hogy az idősek és gyerekek világát egyre közelebb hozzák egymáshoz (idősotthonok és óvodák kooperációja, pótnagyszülő rendszer).

6. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánkban mintegy fél millió fogyatékkal élő ember (mozgássérült, látássérült, értelmi fogyatékos, hallássérült vagy beszédhibás) él. Jelenleg az érintettek mindössze 4 százaléka részesül támogató ellátásban; a napközbeni ellátást nyújtó, számukra fenntartott intézményekben pedig összesen 1, 5 százalékuknak jut hely. Alapproblémának érezzük, hogy a társadalom ép és a fogyatékos tagjai külön intézményrendszerekben szocializálódnak: egymást, egymás életét és gondjait sajnos nem ismerik. Mi az elkülönítés helyett az integrációban hiszünk: olyan integrált és akadálymentesített bölcsődéket, óvodákat, iskolákat és munkahelyeket szeretnénk teremteni, ahol e fenti tényeken változtatni tudnánk.

7. Az egészség megkerülhetetlen alappillére a rendszeresen testmozgás mellett a helyes és kiegyensúlyozott táplálkozás. Épp ezért célunk, hogy az egészséges élelmiszerek ÁFÁ-ja csökkenjen és hogy a génmódosított tömegnövelő szereket és fehérjéket tiltsák be. Fontos, hogy a korszerű, egészséges élelmiszereket és alapanyagokat, valamint elkészítési módjukat széles társadalmi körben megismertessük. Ezzel egy időben támogatjuk az iskolai menzák, munkahelyi és kórházi közétkeztetés megreformálására és egészségesebbé tételére irányuló törekvéseket is. De mindezek előtt a legégetőbb feladatunknak a hazai gyermekéhezés teljes, mihamarabbi felszámolását tartjuk. Ez utóbbi téren tárgyalásokat kezdeményezünk hazai nagyáruházak megmaradt, kidobásra ítélt, de még felhasználható élelmiszerkészleteiről, amelyet rászoruló családok között osztanánk szét.

8. Az egykoron világhírű magyar mezőgazdaságban látunk annyi potenciált, hogy az egészséges táplálkozás minél szélesebb körű elterjesztésére irányuló törekvéseinkben méltó partnerünk legyen. A külföldről beáramló, sokszor gyengébb minőségű élelmiszerimport helyett a hazai agrárium előnyben részesítése mindannyiunk elemi érdeke. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a hazai gazdaságok, biogazdaságok számára minden olyan feltételt biztosítsunk, amely a kiváló minőségű hazai élelmiszerek előállítását és hazai piacon történő eladását segíti.

9. Ha kiegyensúlyozottan táplálkozunk és rendszeresen mozgunk, munkánkban lehetőség szerint kerüljük a stresszt, akkor már sokat tettünk egészségünk érdekében.  Azonban könnyen lehet, hogy egyéni törekvéseink kárbavesznek, ha épp a minket körbevevő környezet az, amelyről kiderül, hogy egészségkárosító. Támogatjuk tehát a környezetbarát megújuló energiaforrások (pl nap-és szélenergia) térnyerésének elősegítését és a felesleges papírtonnákat felszámoló, ezáltal fa- és erdőbarát e-kormányzást. Ugyanezen okoknál fogva PAKS II. felfüggesztését követeljük.

10. Az is köztudomású, hogy az autók rengeteg környezetszennyező, egészségre ártalmas, káros anyagot bocsátanak ki. Támogatunk tehát minden olyan kezdeményezést, amely a napi közlekedésben az autóhasználat mérsékelésére vagy kiváltására és a tömegközlekedés fejlesztésére irányul. Kívánatosnak tartjuk az ország vasúthálózatának korszerűsítését, ösztönözzük a közösségi autóhasználatot, valamint a hazai kerékpáros közlekedés további fejlesztését.

11. Valljuk, hogy a kerékpározás nemcsak egy közlekedési mód a sok közül, hanem egy aktív, sportos, egészséges és környezetbarát életforma. E kétkerekű életformára nevelést már megfelelően érett iskolás korban elkezdenénk: terveink szerint a gyermekek balesetmegelőzés céljából kapnának egy könnyített KRESZ-oktatást és annak elvégzését követően minél többet használják majd a kerékpárt az iskolába járáshoz, annál több előzetesen rögzített előnyhöz jutnának (akár a szülők is, adókedvezmény formájában). Szeretnénk elérni, hogy a kerékpározás a munkába járásnak is egy, a munkáltató által elismert és támogatott formája legyen: maga a munkába járáshoz szükséges kerékpár is lehetne dolgozói juttatás és a biciklit alkalmazottainak biztosító cégeknek mindezért cserébe költségleírási, adójóváírási illetve alacsonyabb TB járulékfizetési lehetőséget biztosítanánk.

12. A kerékpárutak fejlesztését nemcsak városszerte, hanem országosan is kívánatosnak tartjuk elősegítve ezzel a kerékpáros turizmus térnyerését, de népszerűsítenénk és támogatnánk az olyan egyéb aktív szabadidő-eltöltési lehetőségeket is, mint az erdei túrázás vagy a vízi-és lovasturizmus. De a gasztroturizmus sem marad ki látókörünkből, hisz egy-egy aktív, akár a fentebbi „eszközökkel” tett belföldi kirándulás során nincs is nagyobb öröm, mint hazánk egyre inkább az egészséges, haladó magyar konyha irányába hajló ízeit végigkóstolni.

13. Hisszük azt, hogy az egészséges magyar társadalom minden tagja szűkebb és tágabb környezetével, valamint az őt körülvevő természettel, annak minden növényével és állatával harmóniában képes együtt élni. Ezért szigorítanánk az állatvédelmi törvényt és bizonyított állatkínzások esetén az eddigieknél súlyosabb szankciókat vezetnénk be parlamentbe jutásunk esetén. Tanulmányok sora bizonyítja, hogy az állatok közelsége pozitívan befolyásolja az emberi pszichét: kutyákat, lovakat, delfineket hosszú ideje használnak terápiás célra. Egy képzett vakvezető kutya egy nem vagy gyengén látó ember életminőségét nagymértékben javítja; de pszichológusok is egyre gyakrabban vetnek be négylábú segítséget terápiájuk során. A kisállattartás az idősebb, magányos, ezáltal depresszióra hajlamos emberek esetén is számos, bizonyítottan pozitív élettani hatással bír.

14. Az egészséges életmód egészséges szellem is, amelyet a kultúra táplál. A SEM céljául tűzi ki, hogy önálló Kulturális Minisztérium szolgálja a kultúrára fordított anyagi lehetőségek legideálisabb elosztását. Ez a szerv gondoskodjon arról, hogy a kultúra területén ne legyen koncepcionálisan háttérbe szorított és túlfinanszírozott ágazat. A SEM bátorítani kíván minden olyan kezdeményezést, amely a vidéken élő embereket ugyanolyan kulturális lehetőségekhez juttatja, mint a fővárosiakat. Döntéseiben minden esetben a kulturális szektor választott, szakmai testületek véleményére támaszkodik. A megosztó törekvéseket figyelmen kívül hagyja.

15. A médiát napjainkban a negyedik hatalmi ágként tartják számon: mindennapi életünkre gyakorolt súlya, befolyásoló és véleményformáló szerepe felbecsülhetetlen. Ezért is tartjuk kívánatosnak, hogy a sok kifejezetten káros, kulturális értéket nem képviselő reality show és bulvártéma helyett a jövőben az egészséges és sportos életmódot népszerűsítő műsorok és írások is szép számmal szülessenek. (Például orvosi tanácsadás, napi egészségpercek, egészségbarát alapanyagok és receptek bemutatása főzőműsorokban, „TV torna”, kevésbé ismert sportágak népszerűsítése).

16. Hisszük azt, hogy egy egészséges társadalomban a gazdaság is lehet „egészségesebb”. Nemcsak abban az értelemben, hogy a jó szellemi és fizikai állapotban lévő népesség jobb gazdasági mutatókat és nemzeti összterméket produkál, hanem átlátható, tiszta, egyenlő szabályok mentén működik. Fontosnak tartjuk tehát a sávos adózás bevezetését, a jogtalanul átjátszott vagy kiárusított nemzeti vagyon visszaszerzését.

17. Politikai pártként van néhány javaslatunk a hazai politika „egészségesebbé” tételére is. Hangsúlyozzuk, hogy sem egy baloldali, sem egy jobboldali betagozódásnak nem érezzük szükségét, de egy tisztább közbeszéd érdekében fontosnak tartanánk a közpénz tiszta, átláthatóbb felhasználását, a korrupciós ügyek kivizsgálását, az ügynökakták nyilvánosságra hozását, a képviselők visszahívhatóságát, a hazai politikusi családtagok, házastársak jövedelemhelyzetének teljes átvizsgálását, valamint egy új alkotmány létrehozását is. A külpolitikában agresszió helyett az együttműködésre szavazunk, valamint arra, hogy a diktatúráktól a lehető legnagyobb távolságot tartsunk.

18. Végezetül, de nem utolsó sorban fentebb megfogalmazott célkitűzéseink eléréséhez munkánkat a Parlamentben szakértői rendszerben képzeljük el: szakpolitikai kérdésekben felállítunk egy három főből álló professzionális szakmai bizottságot, akik megtennék javaslataikat az adott témában. Képviselőink pedig vállalják, hogy ők minden esetben úgy szavaznak, ahogy azt az előzetesen felkért, adott témában jártas szakmai tanácsadóink javasolják.

Elérhetőségeink

 

E-mail |  kozpont@sem2018.hu

Minden jog fenttartva! SEM2018

Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 15283